Otevřený dopis České obce hudební zákonodárcům k novele autorského zákona

Publikováno 4. 10. 2022

Vážení kolegové, rád bych vás vyzval k přečtení a podpisu dopisu určenému zákonodárcům České republiky, kteří budou rozhodovat o novele autorského zákona a jeho pozměňovacích návrzích.

Návrh poslanců Michálka a Hellera je výrazným zásahem do práv autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a jeho přijetí by znamenalo citelný pokles autorských odměn, odliv finančních prostředků z hudebního sektoru, který je už tak poškozen pandemickými roky a v současnosti je ohrožován energetickou krizí. Dalším důsledkem přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude řada soudních řízení kolektivních správců a uživatelů, kdy soud bude rozhodovat na základě vágních formulací v zákoně o tom, jak jsou autorská díla užita a zda autoři mají nárok na svou odměnu.

V případě, že s návrhem dopisu souhlasíte, zašlete nám, prosím, obratem Váš souhlas a Vaši organizaci připojíme k seznamu podpisů. K dopisu se již připojil Svaz autorů a interpretů (SAI), INTERGRAM, IFPI a přidávají se další organizace.

Bohužel nás tlačí čas, proto bych Vás rád požádal o rychlou odpověď.

Děkuji, se srdečným pozdravem

Jakub Nový
předseda České obce hudební z. s.

Otevřený dopis

Česká obec hudební (ČOH) zastřešuje a vytváří platformu pro hudební sektor. Hájí zájmy umělců a podpůrných oborů: manažerů, pořadatelů, promotérů, technických profesí, pedagogů a dalších. Zlepšuje postavení hudebního sektoru tak, aby byl vnímán jako odvětví, ve kterém se dá důstojně tvořit a podnikat.

Tuzemská tvorba reprezentuje Českou republiku v zahraničí, kde má velmi dobré jméno a prolíná se s dalšími oblastmi kreativních odvětví. Proto je třeba zajistit českým tvůrcům a pracovníkům v hudebním sektoru podmínky pro mezinárodní konkurenceschopnost a úspěch.

Do České obce hudební se mohou přidat asociace a subjekty, které zastupují profese působící v hudebním sektoru napříč žánry nebo segmenty. Pokud dosud v daném oboru neexistují asociace, umožňujeme dočasné přidružené členství i jednotlivým subjektům do doby, než svou profesní organizaci založí.