Uzávěrka 28. 2.

Otevřená výzva výtvarným umělcům a studentům výtvarných škol: Cykly – návrhy interaktivních objektů

Publikováno 16. 1. 2019

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje otevřenou výzvu umělcům k zapojení do muzejního výstavního projektu s pracovním názvem Cykly. Výstava proběhne v budově Národního zemědělského muzea v Praze od září 2019 do června 2020, v roce 2021 na pobočce v Ostravě.

Výstava bude mít tři části, jejichž spojujícím tématem budou cykly ovlivňující zemědělskou činnost. První část výstavy bude sestavena z fotografií Jindřicha Štreita, které dokumentují české zemědělství. Druhá část výstavy bude představovat teoretické jádro výstavy, jež bude pojednávat o cyklech, které ovlivňují zemědělství, v třetí části výstavy budou vystaveny interaktivní exponáty znázorňující cykly v zemědělství.

„Mnohé jevy okolo nás mají cyklický charakter. Známým příkladem je střídání dne a noci či ročních období. Jiné přírodní cykly mají periody tak dlouhé, že trvalo generace, než jsme zjistili, že takové cykly vůbec existují. Nicméně jejich poznání umožnilo pochopit vývoj Země a života na ní, člověka nevyjímaje. Cyklický charakter přírodních jevů je natolik silný, že se výrazně otiskl i do kulturně sociální sféry“.
Marek Křížek (Geografické rozhledy 26/2)

Anotace výstavy
Cykly ovlivňují celý život člověka, ať se jedná o cykly biologické (např. životní cykly), fyzikální (např. astronomické cykly), nebo biogeochemické (koloběh vody, dusíku) apod. Záměrem výstavy je návštěvníky seznámit s cykly, které mají přímý, nebo nepřímý vliv na zemědělství. Hlavní osou výstavy bude fotografický cyklus Jindřicha Štreita, dokumentující české zemědělství v 80. letech 20. století a v roce 2018. Cílem výstavy je upozornit na jevy, které se zemědělstvím souvisí a které se zdají samozřejmé, ale nebyla jim věnována dostatečná pozornost. Způsob vyjádření je propojen s uměním. Cílem výstavy je inspirovat, naučit se dívat na zdánlivě jasná a jednoduchá témata z jiného úhlu pohledu, snažit se věci promýšlet.

Rádi bychom vás tímto vyzvali k zasílání návrhů a jejich vizuálnímu zpracování.

Možná konečná podoba přihlášených projektů:
Interaktivní objekty, sochy, objekty, kinetické objekty, instalace, videoinstalace, videoart, animace,
3D animace, videohry, grafika, komiks, performance…

Technické požadavky
– Za zaslaný návrh NZM neposkytuje žádné finanční vyrovnání.
– Finanční příspěvek na jeden výstavní objekt – max. 10 000 Kč (finanční příspěvek bude poskytnut pouze pro výrobu návrhu objektu, který byl vybraný porotou a může být použit na materiál či na jiný náklad související s objektem).

– Návrh by měl znázorňovat jedno z níže uvedených témat.
– Předmět by měl zapojit více návštěvníkových smyslů, stimulovat a zintenzivňovat vnímání
a prožitek z expozice. Pomocí interaktivního objektu by si návštěvník mohl některou činnost vyzkoušet.
– Interaktivní objekt by měl být z trvanlivých materiálů. Měl by odolat minimálně dvouletému provozu
s bohatou návštěvností školních skupin. Měl by být z materiálů, které umožní dětem dotýkat se, zapojit se, zúčastnit se a zahrát si.
– Měl by být ze zdravotně nezávadných materiálů.
– Měl by být stabilní.
– Měl by přimět návštěvníka nejen k fyzické, ale i k duševní aktivitě a představivosti.

Náležitosti přihlášených projektů
– Návrh konceptu včetně vizualizace – skica nebo technický výkres, odhad cenových nákladů
+ slovní popis a zdůvodnění.
– Téma, které jste si z níže nabízených vybrali.
– CV autora/autorů včetně portfolia.

Témata k vypracování návrhů interaktivních objektů:
Slunce
Čas
Země
Půda
Růst
Pohyb
Energie
Život
Kolo
Síla
(V případě vašeho zájmu nás kontaktujte a bude vám zaslán podrobný popis výstavy.)

Harmonogram
28. 2. 2019 – uzávěrka odevzdaných návrhů a námětů
1. 3. 2019 – výběr projektů
Návrhy bude vybírat porota složena z odborníků: Kateřina Závodová, Marta Krusberská, Ivan Berger, Naďa Machková Prajzová, Antonín Šimčík, Michaela Zeinerová Brachtlová
5. 3. 2019 – zveřejnění vybraných návrhů
březen až červenec 2019 – realizace objektů
srpen – instalace výstavy
19. 9. 2019–30. 6. 2020 – výstava Cykly v Národním zemědělském muzeu, Praha 7, Kostelní 44
2021 – výstava přesunuta do pobočky NZM v Ostravě, Dolní oblast Vítkovic

Návrhy zasílejte do 28. 2. 2019 v tištěné nebo elektronické podobě na E

nebo:
Kateřina Závodová
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 44
170 00 Praha 7
T 220 308 328
www.nzm.cz

Národní zemědělské muzeum se nezavazuje touto výzvou k jakémukoliv podpisu na uzavření smlouvy
o dílo, stejně tak, jako si vyhrazuje právo o zrušení tendru ve věci požadované.