Otevřená výzva Galerie Billboart

Publikováno 26. 11. 2018

Galerie Billboart je výstavní platforma ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem. Skrze formát dvou reklamních billboardů nainstalovaných v blízkosti kampusu Fakulty umění a designu UJEP je umělcům dána možnost promlouvat k veřejnosti krajského města a jeho návštěvníkům. Máte co říct ?

Opencall  je zaměřen na reflexi témat týkajících se vnějších faktorů působících na jedince. Mezi tyto vlivy řadíme média, politiku nebo také grafický smog. Dva nedaleko od sebe umístěné billboardy vyzývají k pojednání témat v opozičních úhlech pohledu.

Pro ilustraci vybereme palčivý problém dnešní politické situace tedy kontrast demokracie vs nedemokracie (populismus) dále pak fakt, že jsme zavaleni množstvím reklam a poutačů různé, převážně však nízké kvality. Výše zmíněná a jim příbuzná témata chceme ilustrovat díly, která nově vzniknou k tomuto účelu, zohledňují potenciál oslovit širokou veřejnost, speciální formát velkoplošných billboardů a počítají s vystavením vlivů přírody (na příklad přímé sluneční světlo, déšť, sníh).

První ze tří výstavních projektů bude zahájen začátkem února roku 2019. Organizátoři hradí všem vybraným projektům veškerou produkci a autorský honorář  za projekt. Realizace bude probíhat skrze vámi zaslané podklady (data k tisku), které následně budou vytištěny specializovanou firmou na velkoformátový tisk a vylepeny na naše billboardy.

Rády bychom vás tímto vyzvaly k zaslání návrhů témat a předběžných konceptů jejich vizuálního zpracování ve formě skic, studií či animací:

Náležitosti přihlášených projektů:
1. Návrh konceptu včetně vizualizace/skici
2. CV autora/autorů
3. Výběr prací z portfolia

Harmonogram:
16. 1. 2019 uzávěrka odevzdání návrhů
21. 1. 2019 výběr projektů
26. 2. 2019 zahájení prvního vybraného projektu formou prezentace na billboardových plochách

Své návrhy či případné dotazy ke koncepci či organizačnímu rámci výstavního projektu prosím zasílejte na E .

Kurátorkami projektu jsou Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Anna Zemanová.