Uzávěrka 29. 11.

Vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí – otevřená výtvarná soutěž

Publikováno 16. 9. 2022
vizualizace revitalizace vyústění tunelu na Tachovské náměstí

Městská část Praha 3 vyhlásila otevřenou výtvarnou soutěž, jejímž cílem je vybrat autora výtvarného díla, které oživí vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí.

Výtvarnou soutěž i případnou realizaci vítězného návrhu bude financovat hlavní město prostřednictvím programu Umění pro město. V návaznosti na revitalizaci Tachovského náměstí, která začne ještě letos a skončit má příští rok, zamýšlí městská část oživit prostor vyústění Žižkovského tunelu výtvarným dílem, které by bylo instalováno na plochách lemujících jeho vyústění z Karlína na Tachovské náměstí.

Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů končí 29. listopadu 2022. Při tvorbě návrhů musí účastníci soutěže mimo jiné počítat s tím, že dílo bude pevně nainstalované, aby odolalo případným nehodám, pokusům o odcizení nebo vandalismu. Zároveň městská část požaduje nízké nároky na údržbu a minimální poruchovost díla.

Aktuálně vyhlášená soutěž se týká pouze návrhu podoby výtvarného díla. Praha 3 ale počítá s tím, že po vyhlášení vítěze bude autorovi zadána následná zakázka na dopracování, realizaci a instalaci díla. Předpokládaná hodnota výtvarného díla by neměla překročit částku 3,5 milionu korun. Soutěž je koncipována jako otevřená výtvarná jednofázová soutěž o návrh a byla podpořena z programu hl. m. Prahy Umění pro město. Autorem projektu celkové revitalizace Tachovského náměstí jsou architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov-a. Náměstí se postupně změní na prostor s novými stromy, mobiliářem, schodištěm a vstupy do parku na Vítkově. Celková investice se bude pohybovat okolo 61,5 milionu korun.

Podrobnosti na https://www.e-zakazky.cz (Soutěž Tachovského náměstí).