Uzávěrka 16. 9.

Otevřená soutěž o návrh pomníku E. Husserla v Prostějově

Publikováno 17. 7. 2019

Účelem soutěže je získat nejvhodnější návrh sochařského díla – pomníku Edmunda Husserla

, včetně způsobu jeho umístění, který splní požadavky zadavatele obsažené soutěžních podmínkách, a vybrat účastníka, se kterým bude v následném jednacím řízení bez uveřejnění zadavatel jednat o zadání následné zakázky – Zhotovení pomníku E. Husserla v Prostějově.

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu sochařského díla, jehož pojetí, materiálové ztvárnění a kompoziční i urbanistické začlenění je ponecháno na kreativitě autora. Dílo bude umístěno na náměstí Edmunda Husserla v Prostějově, které se nachází uvnitř městské památkové zóny Prostějov.

Celková cena uměleckého díla, včetně všech souvisejících služeb, dodávek a prací je shora omezena částkou 2 450 000 Kč bez DPH.

Dílo bude v rámci navazující veřejní zakázky realizováno v termínu dle návrhu autora. Zadavatel předpokládá realizaci cca do pěti měsíců od sjednání dohody o realizaci díla. Zadavatel požaduje realizaci a dokončení díla včetně jeho umístění nejpozději do 31. 3. 2020.

Termín uzávěrky je 16. 9. 2019 v 10.00.

Více zde.