Uzávěrka 14. 2.

Open Call: The New Dictionary of Old Ideas

Publikováno 14. 1. 2019

Rezidenční program MeetFactory vypisuje otevřenou výzvu určenou pro 2 umělce/umělkyně, kteří působí na území České republiky. Uchazeči musí mít zájem pracovat v mezinárodním kontextu a schopnost realizovat myšlenku výstavy, která se zabývá specifiky střední Evropy.

Hlavním tématem projektu je střední Evropa, útvar mezi Východem a Západem, která v průběhu staletí mnohokrát měnila své geografické a politické rozměry. Chceme reagovat na současnou kulturní a politickou situaci, na sílící nacionalismus, populismus, euroskepticismus a protiimigrační postoje, které se dnes ve střední Evropě objevují. Tento trend lze pozorovat nejen lokálně, ale také v rámci celé Evropy. Ve snaze vzepřít se této tendenci přicházíme s nástrojem, který má za cíl poskytnout lepší pochopení regionálních specifik – The New Dictionary of Old Ideas.

Hledáme 2 umělce/-kyně se zájmem pracovat v mezinárodním kontextu a schopností realizovat myšlenku výstavy, která se zabývá specifiky střední Evropy. Je nezbytné, aby se kandidáti zajímali o práci se současnými politickými a společenskými tématy a přistupovali k nim otevřeně a odvážně. Jelikož se jedná o projekt, který je zaměřen na otázky regionální identity, hledáme někoho, kdo by byl schopen posunout ho na více univerzální/obecnou rovinu, která by byla srozumitelná i mimo oblast střední Evropy.

Vybraní uchazeči se v průběhu let 2019-2020 zúčastní:
1. rezidenčních pobytů ve Španělsku a Gruzii;
2. putovní výstavy v MeetFactory (ČR), Centrocentro (ES), Trafostacja Sztuki (PL) a State Silk Museum (GE).

Deadline pro podání žádosti: 14. 2. 2019 včetně

Více info: http://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/otevrena-vyzva-the-new-dictionary-of-old-ideas