Uzávěrka 30. 9.

Open call – tanečníčka/pohybová herečka

Publikováno 31. 8. 2019

Institut Institut v spolupráci s TRAKT vypisuje konkurz do inscenačného tímu na profesionálnu tanečníčku/pohybovú herečku do 35 rokov veku pre celovečerné tanečné predstavenie/konceptuálnu pohybovú formu pre štyri tanečníčky pod pracovným názvom Interpelácie s premiérou v máji budúceho roku.

Súčasťou projektu bude proces skúšania spolu s uvedením a neskoršími reprízami. Skúšanie bude prebiehať v oddelených časových blokoch na rôznych lokalitách Slovenskej a Českej republiky (Brno).

Autorom/režisérom projektu je Tomáš Moravanský, pôsobiaci na poli intermediálnej, konceptuálnej a dramatickej tvorby. Venuje sa audiovizuálnym projektom, opernej réžii, galerijným inštaláciám, hudbe a choreografii. Projekt preberá choreografiu chápanú ako systém mocenskej kontroly nad ľudským telom v činnostiach, ktoré sú v spoločnosti chápané ako prejav slobody či individualizmu.

Výber kandidátky bude prebiehať online na základe zaslaných podkladov k prihláške.
Prihláška by mala obsahovať základné informácie o uchádzačke a jej doterajšej činnosti z oblasti žánru, alebo cv + portfólio. Ďalej video záznam performancie, predstavenia, skúšky alebo tréningu uchádzačky. Vo videu musí byť jasne rozpoznateľný pohybový prejav figurujúcej uchádzačky. Kvalita a dôvod záznamu nerozhoduje, môže sa jednať aj o video z mobilu v prípade, že uchádzačka nedisponuje iným, kvalitnejším záznamom. Vítané sú profesionálky i začínajúce autorky, so záujmom diskutovať nad procesom i po teoretickej úrovni a sú otvorené presahom k iným umeleckým žánrom.

Uchádzačka musí byť dostupná vo všetkých uvedených termínoch skúšania a premiéry.

Harmonogram realizácie:
18.–20.10. – prvý blok skúšania
3.–8. 1. – druhý blok skúšania
15.–19. 2.  – tretí blok skúšania a verejný work in progress
22.–29. 2. – štvrtý blok skúšania
25.–31. 5. – piaty blok skúšania, premiéra
* Termíny repríz budú doplnené neskôr.

• Spolupráca bude honorovaná.
• Spolupráca vytvára možnosť pre dlhodobú spoluprácu na iných projektoch.
• Prihlášky a prípadné otázky posielajte na E s predmetom „Interpelacie + meno“.

Deadline pre prihlásenie: 18. 9. 2019 do 22.00
Vybraná uchádzačka bude kontaktovaná prostredníctvom mailu, najneskôr do 30. 9. 2019.

Viac info na: http://trakt.sk/open-call-tanec/

Kontakt: Tomáš Moravanský, E , T +421 907 056 220