Uzávěrka 14. 10.

Škola rozpouštění – rozšiřování – propojování imaginace – Open Call

Publikováno 19. 9. 2022
Tree of Life, Kristina Fingerland.

Výzva k účasti na workshopech Školy imaginace pro lektory a lektorky z kulturní sféry, studenty*ky výtvarné výchovy na pedagogické fakultě a uměleckých škol, jejichž záměrem je se v budoucnu věnovat pedagogické činnosti.

Institut úzkosti představuje nový projekt Škola rozpouštění – rozšiřování – propojování imaginace (zkráceně Školu Imaginace), která přivádí dohromady Evu Koťátkovou, Barboru Kleinhamplovou, Terezu Čajkovou a Martina Tománka, a propojuje tak zkušenosti ze současného výtvarného umění, dekoloniálních perspektiv a kritické pedagogiky.

Představte si, že jste roj včel. Vaše tělo je utvářeno mnoha jinými těly, která se pohybují v synchronizaci s druhými. Měníte tvar podle potřeby, vaše smysly zaznamenávají spektrum vjemů z okolí, což vám umožňuje mísit se, ladit, prosycovat a rozptylovat se, stávat se součástí, vibrovat, plynout.

Představte si, že jste skupina lidí, která sdílí obavy ze světa čelícího mnohačetným krizím. Hledáte možnosti spojení, spolupráce a podpory, způsoby jak těmto krizím společně čelit. Oddučujete svoje těla od poslušnosti, probouzíte ospalé smysly. Pravidelně se scházíte k rozcvičkám imaginace — která by jinak byla postupně normována, zužovala by se a chřadla.

Otevíráme Školu imaginace jako zotavovnu smyslů utlumených nastavením současného vzdělávání. Roli kreativity, imaginace a kritického myšlení vnímáme jako zásadní pro formování naší odolnosti při procházení obdobím současných výzev. V této době je klíčové směřovat naši představivost k formám existence, které budou v souladu s potřebami lidstva, ale i planety a mimolidského světa.

Pojďte s námi společně hledat cesty, jak pracovat s obtížnými tématy za využití kritického myšlení, aktivace smyslů a rozvíjení imaginace. Imaginaci nevnímáme jako únik z reality, ale jako způsob, jak jí čelit.

Škola imaginace zve ke společnému zkoumání formou cyklu uzavřených workshopů: lektory a lektorky z kulturní sféry, studující Výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě a studenty a studentky uměleckých škol, jejichž záměrem je se v budoucnu věnovat pedagogické činnosti.

Co si pod účastí ve Škole imaginace představit?

  • rozvíjení dispozic, které umožňují zkoumat v lektorské pozici komplexní a obtížná témata, dotýkající se našich současných životů a budoucnosti
  • rozšiřování možností sociální a ekologické představivosti
  • rozšiřování škály kreativních prožitkových metod vhodných pro profesní aktivity uměleckých lektorů
  • prohlubování práce se smysly a emocemi jako nezbytnou součástí vzdělávacího procesu
  • seznámení se základy kritické pedagogiky a systémového myšlení
  • společná práce ve dvou uzavřených tvůrčích skupinách podporovaných metodickým týmem

Co k tomu bude třeba?

Vaše aktivní a pravidelná účast na setkáních, která umožní kontinuální práci tvůrčích skupin. Všechna setkání Školy imaginace jsou pro účastníky a účastnice zdarma.

Kdy a kde?

Proběhne 8 setkání ve 2 pracovních skupinách od listopadu 2022 do června 2023 v Praze (místa oznámíme). Struktura setkání:

  • 1 celodenní intenzivní ponor do společného zkoumání a kritických perspektiv
  • 6 půldenních setkání přinášejících provokace a stimuly ke společnému experimentování
  • 1 celodenní setkání pro integraci zkušeností a prožitků

K zapojení do jedné ze dvou skupin vás zveme v termínech:

SKUPINA 1 (pátky):

Úvod do procesu společného zkoumání a ohledávání perspektiv:

1. setkání: 4. listopad (10—18hod + večerní oheň)

Pravidelná půldenní setkání k zažívání společných experimentálních metod, které můžete rozvíjet ve své praxi:

2. setkání: 2. prosinec (13—18hod)

3. setkání: 6. leden (13—18hod)

4. setkání: 10. únor (13—18hod)

5. setkání: 10. březen (13—18hod)

6. setkání: 14. duben (13—18hod)

7. setkání: 12. květen (13—18hod)

Závěrečné reflexivní setkání:

8. setkání: 9. červen (10—18hod + večerní oheň)

SKUPINA 2 (soboty)

Úvod do procesu společného zkoumání a ohledávání perspektiv:

1. setkání: 5. listopad (10—18hod + večerní oheň)

Pravidelná půldenní setkání k zažívání společných experimentálních metod, které můžete rozvíjet ve své praxi:

2. setkání: 3. prosinec(13—18hod)

3. setkání: 7. leden (13—18hod)

4. setkání: 11. únor (13—18hod)

5. setkání: 11. březen (13—18hod)

6. setkání: 15. duben (13—18hod)

7. setkání: 13. květen (13—18hod)

Závěrečné reflexivní setkání:

8. setkání: 10. červen (10—18hod + večerní oheň)

〰〰〰

Pokud máte zájem účastnit se Školy imaginace, přihlašte se do OPEN CALLU vyplněním formuláře do 14. 10. 2022: forms.gle/oAgS54keNFteau4JA

Kapacita skupin je omezená, jednotlivé přihlášky projdeme po ukončení přihlašovacího období a nejpozději do 16. 10. 2022 vám dáme vědět, zda vás můžeme přivítat v jedné ze skupin.

Vaše dotazy odpovíme na e-mailu .

〰〰〰