Uzávěrka 22. 5.

Open Call Pragovka na rok 2020

Publikováno 6. 5. 2019

Pragovka for Art, z. s., vyhlašuje výběrové řízení na výstavní projekty do Pragovka Gallery pro rok 2020.

Pragovka Gallery:

Prostor Pragovka Gallery fungující od ledna 2018, je v tuto chvíli rozdělený na tři výstavní prostory.

Entry – nově zrekonstruovaný prostor o rozloze 147 m2 vhodný především pro samostatné výstavy.

Na rok 2020 je zde plánováno 8 výstavních projektů.

Rear – Sloupová prvorepubliková hala na téměř o rozloze 585 m2 je prostředím vhodným pro realizaci rozsáhlých kurátorských projektů a skupinových výstav. Na rok 2020 jsou plánovány 4 výstavní projekty.

Pop-Up – Prostor o rozloze 98 m² je určen převážně na prezentaci klasických médií jako je malba a socha. Na rok 2020 je zde taky plánováno 8 výstavních projektů.

Půdorys a fotodokumentace prostor Pragovka Gallery Entry, Pragovka Gallery Rear a Pop-Up najdete v příloze výzvy.

Vystavující mohou využít pro své umělecké záměry jak jeden, ale také více dva zmíněných prostor dle požadavků projektu. Vítány jsou také projekty s doprovodným programem ve formě performance či doplňkových akcí. Podmínkou je uskutečnění minimálně jedné doprovodné akce v průběhu výstavy. Na vystavující nejsou kladena žádná omezení (ani věkem, ani médiem), nicméně, galerie je cílena na umělce – studenty a absolventy do sedmi let po škole. V případě překročení tohoto limitu je nutný souhlas absolutní většiny komise.

Výzva

Open callu je možné se zúčastnit s vlastním tématem, nebo v rámci daného tématu „Labutí píseň“.

Z našeho pohledu téma Labutí písně zahrnuje:

– Projekty, které zhodnocují naše/ Vaše místo ve světě, ve kterém se nacházíme. Vítáme projekty, založené na osobní mytologii, ale i projekty aktivistického a politického charakteru.

-Projekty založené na institucionální a environmentální kritice. Z hlediska místa, kde se nacházíme- tedy kulturního centra v industriálním prostředí, ale také z hlediska pozice, ve které se nachází lidstvo vůči planetě. Máme za to, že obě tyto polohy spolu úzce souvisí.

– Projekty cílící přímo na prostor Pragovka Gallery  a jeho reflexi.

– Projekty, jakýmkoliv způsobem reflektujícím umělecké pojetí Labutí písně.

Projekty budou vybrány na základě zasedání devítičlenné komise složené ze členů spolku Pragovka for Art, z. s., rezidentů Pragovky a přizvaných odborníků. Komise se nezavazuje k vybrání všech projektů, pokud nebudou na požadované úrovni. Každý člen komise má právo nominovat dva další projekty.

Rozpočet:

Výše podpory a finančního krytí projektů se může změnit v závislosti na rozpočtu Pragovka Gallery.

Galerie garantuje:

– finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstav

– PR a produkce výstavy a doprovodného program

– svoz výstavy

– kustody (otvírací doba út–čt: 16.00–20.00 / pá–so: 14.00–18.00)

– vernisáž

– fotodokumentaci výstavy a vernisáže

– tisk plakátů, a doprovodných tiskovin

– grafický design výstavy

Žádost o zařazení do Open callu musí obsahovat:

– formulář žádosti

– obrazová dokumentace a vizualizace projektu

– portfolio a CV umělce/umělců

– portfolio a CV kurátora/kurátorů

– předpokládaný rozpočet s případným uvedením krytí přesahujících nákladů z jiných zdrojů

– podrobný popis projektu

Jednotlivé soubory pojmenujte opencall2020_Jméno Žadatele, portfolio_ Jméno Žadatele…

Velikost všech souborů dohromady nesmí přesáhnout 10 MB.

Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky nebo písemně:

Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, 190 00 Praha 9

E

E-mailové přihlášky odesílejte v jednom e-mailu, s předmětem Opencall2020.

Uzávěrka přihlášek: 22. 5. 2019 (23.59); projekty zaslané po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení. Zasedání komise: 31. 5. 2019

Více (informace, fomuláře) na https://www.facebook.com/events/615834375494735/?event_time_id=615834378828068 

Výsledky budou zveřejněny na webu www.pragovka.com a FB nejpozději do 30. 6. 2019, úspěšní uchazeči budou o výsledcích Open callu informováni emailem. Galerie se nezavazuje odpovídat neúspěšným uchazečům Open callu. Galerie si vyhrazuje právo archivovat projekty. Žádosti sólových projektů rezidentů Pragovky nebudou přijímány pro prostor Pragovka Gallery Entry, Pragovka Galery Rear a Pop-Up. Rezident může zúčastnit pouze jako člen větší skupiny nerezidentů, nebo jako kurátor nerezidentské skupiny. Zasláním žádosti udělujete souhlas pro zpracování dat.

Těšíme se na vaše projekty a budoucí spolupráci.