Uzávěrka 10. 2.

Open call Pragovka Gallery – Udržitelná spojení

Publikováno 31. 1. 2022

Pandemická situace a řada omezení s ní spojená zatlačila kulturu do kouta. Vyvstala otázka, jakým způsobema zda vůbec je možné navázat na předešlá spojení a spolupráce, ale také, jak vytvořit nové vazby a jak zajistit to, aby vydržely ve světě, který vyžaduje stále více vynalézavosti a flexibility.

K procesuální instalaci s názvem Udržitelná spojení, která je součástí výstavy Díra ve stázi v galerii Pragovka, bychom prostřednictvím tohoto opencallu rádi přizvali umělce (zabývající se udržitelností), aby se skrze intervence, performance, dialogu apod zapojili do kolaborativního díla tematizujícího setkávání, kolektivní uměleckou praxi a udržitelnost. Pokud chcete o našem projektu zjistit víc, přijďte se podívat na Korzo Pragovka I (6. 2. 2022), bude projekt zahájen a představen. Více na: https://bit.ly/Udržitelnáspojení

Přihlášky zasílejte do 10. 2. 2022 na . Výsledky 11. 2., realizace 12. 2. až 17. 3.

Není třeba zasílat detailní návrhy projektů, jde především o nápady, které umožní navázat spolupráce a dialog, přičemž za dostačující formu shledáváme: popis na 5 řádek textu + je- li potřeba, skica a odkaz na stránky/ portfolio či instagram. První tři projekty budou finančně i materiálně podpořeny v rámci možností galerie.

– 1. místo 5 000 Kč

– 2. místo 3 000 Kč

– 3. místo 1 500 Kč

U dalších vybraných projektů budeme předpokládat udržitelný přístup.

Možnost zahrnutí do doprovodných programů, možnost práce na místě ( rezidence v galerii), a umístění prací v prostoru vymezeném projektu Udržitelná spojení.

Projekt Udržitelná spojení je součástí větší sekce projektů pod názvem (Ne)udržitelná spojení, která spadá pod výstavu Díra ve stázi, pozostávajúci hned z nekolika kurátorských sekcí.

Spomínaný projekt autorské dvojice Susanne Kass a Tomáše Ročka je založený na postupně vznikající instalaci, která prostřednictvím spolupráce propojuje minulost a přítomnost, určuje, jakým směrem se bude tvorba ubírat a jak bude modifikovat prostor, ve kterém vzniká. Na instalaci budou pracovat především jeji autoři, ale svou práci během doby projektu (6. 2. až 17. 3.) přizpůsobí tak, aby přišli do kontaktu s návštěvníky galerie a s pozvanými umělci, kteří se do práce mohou zapojit a využít připravené materiály nebo i to, co sami přinesou. Tato živá, procesuální instalace bude pojímaná jako menší pokoj/ateliér uvnitř velké místnosti Pragovka Gallery Rear. Participativní instalace v takto vymezeném prostoru dá po dobu pěti týdnů prostor k setkávání se, workshopům a navazování na práce jednotlivých umělců. Dne 17. 3. 2022 se práce na projektu uzavře a zhodnotí se výsledky na Korzu Pragovka II.

FB