Uzávěrka 30. 4.

Open call Divadla X10 pro soubory i jednotlivce

Publikováno 24. 3. 2022

Divadlo X10 sídlící v centru Prahy vypisuje druhé kolo open callu pro rok 2022, které navazuje na dvě úspěšné předešlé výzvy. Open call je určený pro jednotlivce i nezávislé soubory. Divadlo X10 umožní nazkoušení projektu a jeho uvedení ve svém pražském působišti.

Divadlo X10 dále nabízí další prostory (zkušebna, kanceláře) za účelem zkoušení, výzkumu, co-workingu apod. Divadlo X10, které působí zároveň v Pivovaru Sedlec v Kutné Hoře, kde každoročně realizuje Divadelní Festival Kutná Hora a celoroční činnost, nabízí i tento mimopražský prostor k rezidencím v letních měsících (od května do července).

Přihlášené projekty vyhodnotí dramaturgická rada Divadla X10. Preferujeme takové projekty, které jsou v souladu s naším dramaturgickým směřováním. Nabízíme nejen možnost zkoušet a uvést výsledný tvar v Divadle X10, podporujeme nově také projekty jako jsou výzkum, sdílení zkušeností, co-working, práce na uměleckých kompetencích a další.

Divadlo X10 plně odsuzuje kremelskou agresivní politiku a rozpoutání válečného konfliktu na Ukrajině. Vzhledem k této složité situaci se Divadlo X10 jako platforma pro současné divadlo a společenskou diskusi rozhodlo přednostně podpořit projekty, jež si kladou za cíl spolupráci s umělci ze zasažených zemí Ukrajiny a Běloruska. Divadlo X10 se dále rozhodlo, že bude diskutovat projekty týkající se Ukrajiny, Běloruska či ruské opozice i mimo rámec a data tohoto opencallu. Divadlo X10 chce touto formou pomoci umělcům ze zmíněných zemí. Divadlo X10 dále vyzývá k možnému zprostředkování kontaktů s dotčenými umělci.

Nabízíme prostor dle domluvy a potřeb jednotlivých projektů:

• zkušebnu Divadla X10, Praha

• working space Divadla X10, Praha

• sál Divadla X10, Praha

• interiérové prostory Pivovaru Sedlec, Kutná Hora

• exteriérové prostory Pivovaru Sedlec, Kutná Hora

• jednoduché ubytování pro malý tým v prostoru Pivovaru Sedlec, Kutná Hora

Požadujeme:

• dramaturgickou sounáležitost

• respekt k možným změnám a přesunům

• dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel

• dodržování vnitřních předpisů Divadla X10

• finanční spoluúčast na přímých nákladech (spotřeba elektrické energie, úklid prostor atp.) – dle domluvy a charakteru projektu

Časové období:

• možnost realizace je stanovena od května 2022

• uzávěrka druhého kola výzvy je 30. 4. 2022, výsledky sdělíme zájemcům v co nejkratším možném termínu po ukončení výzvy

• možnost případného uvedení projektů souvisí s uměleckým výsledkem rezidence a dále s reálnou situací a organizačními možnostmi

Vedení Divadla X10 bude rozhodovat v souladu s dlouhodobým uměleckým směřováním X10 a na základě vývoje situace v kulturním sektoru i případného dalšího epidemického a světového vývoje. Předpokládáme, že při vytváření konkrétních fermanů mohou vzniknout komplikace vzhledem k množství okolností a zúčastněných osob. Důležitá je proto důvěra a vzájemný respekt.

Těšíme se na spolupráci!

Přihlášení skrze tento formulář.