Odebírejte newsletter Nového evropského Bauhausu

Publikováno 18. 2. 2022

Chcete se dozvědět víc o mezioborové iniciativě Nový evropský Bauhaus (NEB)? Zajímá vás budoucnost života v Evropě a myslíte si, že témata udržitelnosti, začleňování a estetiky jsou důležitá?

Nový evropský Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) je mezioborová iniciativa, která byla založena za účelem navrhování budoucích způsobů života jako jednoho z hlavních prostředků naplňování cílů Evropské zelené dohody (European Green Deal). Vyzývá všechny Evropany, aby si představili a společně vybudovali udržitelnou a inkluzivní budoucnost, která bude lahodit oku, naší mysli i duši.

Nový evropský Bauhaus:

  • představuje platformu pro experimentování a propojování. Podporuje spolupráci mezi autory nových nápadů a jejich realizátory, kteří změní podobu toho, jak budeme v budoucnu žít.
  • představuje most mezi světem vědy a techniky a světem umění a kultury.
  • apeluje na změnu náhledu na naše ekologické a digitální výzvy, které můžeme vnímat jako příležitost k transformaci našeho života k lepšímu.
  • přináší nový přístup k hledání inovativních řešení složitých společenských problémů – společné hledání, uskutečňované prostřednictvím společné tvorby. Cílem iniciativy je utvářet naše myšlení, chování a trhy podle nových způsobů života a stavby budov, mimo jiné ovlivňováním veřejných zakázek.
  • překonává vzdálenost mezi občany, odborníky, podniky a institucemi a usnadňuje dialog o tom, jak se mají změnit naše životní prostory, aby byly v budoucnu přístupnější a cenově dostupnější.
  • mobilizuje designéry, architekty, inženýry, vědce, studenty a další osoby s kreativním myšlením napříč různými obory, aby přišli s řešeními udržitelného života v Evropě i mimo ni.
  • usiluje o to, abychom měli lepší pocit z našeho života: vyzdvihuje jednoduchost, funkčnost a oběhovost materiálů, aniž by šel proti potřebě pohodlí a atraktivity v našem každodenním životě.
  • poskytuje finanční podporu inovativním projektům prostřednictvím ad hoc výzev či výzev v rámci jednotlivých unijních programů zahrnutých do víceletého finančního rámce.

Podrobnosti