Nová síť – otřevřená výzva pro účastníky delegace na berlínský Performing Arts Festival 2019

Publikováno 11. 4. 2019

PRALIN, projekt meziměstské výměny mezi Prahou a Berlínem, vyzývá k účasti na delegaci, která navštíví Performing Arts Festival mapující berlínskou nezávislou scénou.

Celkem deset účastníků bude mít možnost navštívit 4. ročník Performing Arts Festivalu v Berlíně. Výzva je určena pro profesionály, umělce, kritiky pracující v oboru nezávislého performativního umění. Cílem je detailní nahlédnutí berlínské umělecké scény, účast na networkingových formátech (Guided tours – explore the scene, Berlin Diagonale – project showcase) a poznání příbuzného kulturního prostředí.

DATUM výjezdu delegace
30. 5. až 2. 6. 2019

PRALIN hradí delegátům
– ubytování
– cestu
– vstupenky na dvě představení v rámci festivalu denně (dle vlastního výběru)

DEADLINE přihlášek
25. 4. 2019

VYHLÁŠENÍ výsledků
30. 4. 2019

PŘIHLÁŠKA a případné dotazy:
E

SOUČÁST přihlášky:
– profesní CV
– krátký text o vašem vztahu k Berlínu (profesní, osobní…). Pokud zatím není, proč by měl začít být právě nyní?
– pokud plánujete vyjet skrze instituci, připojte stručný popis její činnosti

OPEN CALL IN ENGLISH http://novasit.cz./en/news/open-call-paf-delegation.html


O PERFORMING ARTS FESTIVALU

Performing Arts Festival oslavuje diverzitu berlínské nezávislé umělecké komunity v řadě divadel a prostorů po celém městě. Od roku 2016 tento týdenní festival prezentoval jednotlivé berlínské umělce i skupiny napříč žánry.

Festival není kurátorovaný, ale jeho program je vytvářen samotnou nezávislou uměleckou komunitou. Profesionální umělci, skupiny a prostory mohou nabídnout svůj příspěvek v reakci na řadu open callů iniciovaných festivalem. Stejná otevřenost je dána nováčkům na scéně, kteří mají šanci se prezentovat lokálními i mezinárodnímu publiku v rámci Newcomer’s Platform.

Cílem Performing Arts Festivalu je prezentovat diverzitu nezávislé performativní scény v Berlíně a učinit ji viditelnou v širším měřítku.

Více o festivalu: https://www.performingarts-festival.de/en/

O PRALINU
PRALIN je meziměstský projekt a komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi pražskou a berlínskou nezávislou scénou. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci mezi příbuznými uměleckými prostředími, iniciovat uměleckou výměnu a podporovat vzájemnou informovanost a propagaci.
Praha i Berlín jsou dvě velká, evropská města s progresivní divadelní scénou, která se nacházejí v těsné blízkosti. V současné chvíli fungují pouze občasné, dílčí spolupráce mezi oběma městy založené na dílčích projektech nebo jednorázových hostování, avšak chybí iniciativa, která by motivovala k dlouhodobému a komplexnímu propojení. Z tohoto důvodu začal na podzim roku 2017 vznikat ve spolupráci hlavních organizačních partnerů, jimiž jsou Nová síť a berlínský Performing Arts Programm, projekt PRALIN.

Více o projektu: www.novasit.cz/pralin

Organizátoři projektu: Nová síť (Praha), Performing Arts Programm (Berlín)
Hlavní partner: Česko-německý fond budoucnosti
Projektový partneři: Cross Attic – Cross Club, Institut umění – Divadelní ústav, Goethe-Institut Prag, České centrum Berlín, PerformCZech

OPEN CALL IN ENGLISH: http://novasit.cz./en/news/open-call-paf-delegation.html