Nová iniciativa EFFE Seal pro festivalová města

Publikováno 19. 11. 2022
logo EFFE Seal

Evropská festivalová asociace navazuje na 80 let spolupráce s festivaly a jejich městy, se 7 městy (Edinburk, Ghent, Krakov, Lublaň, Bělehrad, Leeuwarden, Bergen) spustila iniciativu pro užší spolupráci měst a festivalů EFFE Seal. K iniciativě se mohou připojit i česká města.

Evropská festivalová asociace navazuje na 80 let spolupráce s festivaly a jejich městy, na Summitu uměleckých festivalů v Jerevanu (září 2022) oficiálně spustila iniciativu a síť festivalových měst EFFE Seal.

EFFE Seal (Pečeť EFFE) pro festivalová města a regiony je nová iniciativa měst, která chtějí spojit a integrovat svůj rozvoj a image se silným festivalovým, kulturním – a evropským – závazkem. Síť založilo 7 měst, která mají zájem využít naplno potenciál svých festivalů: Bělehrad, Bergen, Edinburk, Gent, Krakov, Leeuwarden a Lublaň. Od té doby přibyla podepsala dohodu další města – např. Jerevan, Birgu na Maltě a Cividale del Friuli v Itálii.

Její hlavní zásady jsou následující:

  • Zpečetit užší spolupráci mezi festivaly a jejich městy.
  • Podporovat umělecké festivaly ve městech.
  • Zapojit města a jejich festivaly do „rozhovorů“ a „setkání“.
  • Vytvářet platformy pro strukturovaný dialog mezi festivaly a politiky.

EFFE Seal zve města (organizovaná a spravovaná místní území, kterými mohou být i regiony), aby byla oceněna za svůj přínos a společný proces se svou festivalovou komunitou. Umožňuje rozvíjet výměnu mezi různými vrstvami, včetně měst, diváků, umělců a dalších zúčastněných subjektů, na základě společného akčního plánu a společného souboru hodnot.

EFFE Seal vytváří společenství měst a jejich festivalů, které sdílejí tyto ambice a rysy a podněcují ostatní, aby se k nim připojili.

Krátké video o EFFE Seal naleznete zde, další informace na webu Evropské festivalové asociace a informační materiály pro města zde.

Cílem je rozvoj témat, na kterých chce komunita spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. Spolupráce mezi městem a jeho uměleckými festivaly totiž může rozvinout potenciál festivalů při řešení nejdůležitějších problémů naší doby (odpovědnost za klima, sociální nerovnosti, humanitární krize, krize zastupitelské demokracie atd.).

Podle Roberta Piaskowského, odpovědného za kulturu na krakovském magistrátu, jsou „města zrcadlem festivalů a naopak“, jsou organicky provázaná, poskytují jazyk a povědomí o rozmanitosti s potenciálem urychlit procesy důležité pro města. „Nemyslíme si, že festivaly jsou jen ohňostroje nebo nějaké události v průběhu roku, ale jsou to národní sociální hnutí za změnu,“ řekl během představení pečeti EFFE v Jerevanu.

Nyní zve EFFE Seal i česká města, aby se připojila.

Všechny zájemce o tuto iniciativu zveme na informační schůzku 14. prosince 2022 ve 13 hod. (v angličtině), registrovat se můžete zde. Během schůzky se dozvíte více o iniciativě EFFE Seal, co přinesla městům, která se do ní zapojila, a co by mohla znamenat pro vaše město.