Uzávěrka 30. 9.

Nominujte na Cenu Patrimonium pro futuro 2022

Publikováno 27. 6. 2022

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze základních kategorií: obnova památky; restaurování; památková konverze; objev, nález roku; prezentace a popularizace; záchrana památky; příkladná správa a prezentace památkových objektů.

Zatímco nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, široká veřejnost má možnost do 30. září 2022 zvolit si svého favorita v online hlasování Památky děkují.

Podrobnosti