Uzávěrka 31. 3.

Nominujte na Cenu Evalda Schorma 2022

Publikováno 28. 2. 2022

Agentura DILIA jako každoročně udělí studentům Cenu Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad.

Projekty hodnotí komise na základě nominace a cenu spojenou s finanční odměnou uděluje DILIA autorovi (kolektivu).

Nominována mohou být tato díla:

  • původní hra
  • překlad hry (do češtiny dosud nepřeložené)
  • dramatizace

Podrobnosti