Uzávěrka 31. 3.

Nominujte členy poroty pro cenu MK za přínos v oblasti kinematografie a audiovize

Publikováno 16. 2. 2022

Odbor médií a audiovize MK vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na členství v porotě pro výběr a posouzení kandidátů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

Porotu jmenuje ministr kultury z řad zástupců uznávaných uměleckých, odborných a pedagogických autorit, které nominují profesní a umělecká sdružení a další subjekty s celostátní působností. Funkční období členů poroty je tříleté a členové poroty mohou být jmenováni opakovaně pouze na dvě po sobě bezprostředně následující období. Členství v porotě je čestnou funkcí.

Podrobnosti