Uzávěrka 28. 2.

New European Bauhaus Prizes 2022 – výzva

Publikováno 1. 2. 2022

Po loňském úspěchu prvního ročníku, do kterého se přihlásilo více než 2 000 lidí z celé Evropy i mimo ni, bude ročník 2022 oslavovat nové inspirativní příklady proměn, které chceme vnést do našeho každodenního života, životního prostoru a zkušeností.

Ceny budou příkladem hodnot Nového evropského Bauhausu: udržitelnosti, inkluze a estetiky. Ceny ocení a oslaví stávající krásné, udržitelné a inkluzivní počiny a podpoří mladší generaci v dalším rozvoji vznikajících konceptů a nápadů.

Ceny budou uděleny ve čtyřech různých kategoriích, které odrážejí tematické osy transformace vymezené v rámci Nového evropského Bauhausu:

  • Opětovné spojení s přírodou
  • Obnovení pocitu sounáležitosti
  • Upřednostňování míst a lidí, kteří to nejvíce potřebují
  • Utváření cirkulárního průmyslového ekosystému a podpora myšlení založeného na životním cyklu

V každé z kategorií probíhají paralelně dvě soutěže:

  • Ceny Nového evropského Bauhausu pro stávající dokončené projekty

Vítězové obdrží 30 000 EUR a komunikační balíček. Projekty, které se umístí na druhém místě, obdrží 20 000 EUR a komunikační balíček.

  • New European Bauhaus Rising Stars pro nápady mladých talentů ve věku do 30 let

Vítězové obdrží 15 000 EUR a komunikační balíček. Druzí v pořadí obdrží 10 000 EUR a komunikační balíček.

Podrobnosti zde a na http://prizes.new-european-bauhaus.eu.