Uzávěrka 28. 2.

Nejkrásnější české knihy roku 2020 – výzva

Publikováno 16. 11. 2020

Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví vyhlásili 56. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat do 28. února 2021.

Přihlášky do soutěže lze zasílat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách Památníku národního písemnictví do 28. února 2021. Jeden výtisk přihlášené publikace je nutné doručit poštou nebo osobně nejpozději do 2. března na určenou adresu.  

Zasedání odborné poroty a zveřejnění nominací se uskuteční v březnu, slavnostní ceremoniál a předání ocenění vítězným úpravcům proběhne v květnu. Nominované a vítězné knihy se poté stávají součástí putovní kolekce, která je vystavována na domácích festivalech i zahraničních veletrzích a reprezentuje Českou republiku v soutěži o nejlepší knižní design světa.

O soutěži

Mezinárodní odborná porota hodnotí grafické a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za uplynulý kalendářní rok, a to hned v sedmi kategoriích: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky, knihy o výtvarném umění, katalogy a bibliofilie a autorské knihy. V každé z kategorií jsou vyhlašována tři místa, první je Ministerstvem kultury České republiky honorováno částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro studenty a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje i mladé grafiky ve věku do 30 let. Tuto cenu pro mladé úpravce sponzoruje společnost Canon. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.