Uzávěrka 31. 10.

Nástupište​ ​1-12 (Slovensko) – výzva pro umělce a kurátory na r. 2020

Publikováno 14. 10. 2019

Nástupište 1-12 je občianske združenie, ktorého ťažiskovým projektom je multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 nachádzajúci sa v 300 m dlhom funčnom podchode pod autobusovou a železničnou stanicou v Topoľčanoch.

Našou víziou je otvorený a hravý svet umenia nepoznajúci hranice medzi umelcami, médiami a divákmi.

Aj preto opäť otvárame výzvu pre umelcov, umelecké skupiny a skupiny, v ktorej hľadáme projekty na rok 2020. Priestor, ktorý sme pre verejnosť otvorili v roku 2011 je modulárny a má pohyblivé, priehľadné 8m široké dvere, ktoré umožňujú plné prepojenie uzavretej vnútornej galérie s verejným priestorom celého podchodu.

Zašlite nám vašu žiadosť na realizáciu projektu, ak:

Chcete realizovať interdisciplinárny projekt
a hľadáte vhodný priestor a/alebo umelcov na spoluprácu. Našim zámerom je vytvoriť platformu v rámci ktorej môžu spolupracovať umelci z rôznych disciplín a krajín a ktorá bude poskytovať podporu pre interdisciplinárny dialóg. Zároveň bude experimentálnym priestorom, v ktorom majú umelci možnosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

Radi tvoríte site-specific diela
a hľadáte vhodný priestor a/alebo umelcov na spoluprácu. Našim zámerom je vytvoriť platformu v rámci ktorej môžu spolupracovať umelci z rôznych disciplín a krajín a ktorá bude poskytovať podporu pre interdisciplinárny dialóg. Zároveň bude experimentálnym priestorom, v ktorom majú umelci možnosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

Hľadáte umeleckú rezidenciu, ktorá poskytne priestor pre vašu tvorbu.
V nadchádzajúcom roku otvárame opäť program rezidencií pre umelcov. Táto rezidencia je otvorená pre umelcov pracujúcich v akomkoľvek médiu.

ŽIADOSTI ZASIELAJTE:
– predmet správy OPEN CALL 2020
– výzva je otvorená do 31. 10. 2019
– k žiadosti priložte ukážky vašich prác alebo webovú stránku s online galériou životopis stručný
popis projektu (max. 300 slov).
E
Predmet: OPEN CALL 2020
Sledujte nás: www.nastupiste.sk + https://www.facebook.com/Nastupiste