Národní památkový ústav nově členem Europa Nostry

Publikováno 12. 9. 2019

Národní památkový ústav (NPÚ) se stal přidruženým členem evropské nevládní organizace Europa Nostra. Spojení obou institucí představuje vyvrcholení dlouhodobé vzájemné spolupráce, a to nejen na poli odborných konzultací, ale zejména díky nominacím na evropské ceny kulturního dědictví.

Nominace Národní památkový ústav pravidelně podává za Českou republiku nejčastěji v kategoriích obnova, dále v kategorii dlouhodobý přínos a vzdělávání. Se svými více než deseti obdrženými oceněními patří mezi vůbec nejúspěšnější laureáty. Respekt a pozitivní ohlas, které tyto ceny v evropském měřítku přináší, zavazují. Proto chce Národní památkový ústav svým členstvím přispět k širší propagaci kulturního dědictví, poznávání příkladů dobré praxe, výměně zkušeností a k diskuzi věnující se ochraně kulturního dědictví směrem do zahraničí. Z tohoto důvodu by ve spolupráci s dalšími českými členskými i přidruženými organizacemi Europy Nostry v České republice jako jsou Asociace majitelů hradů a zámků, Institut pro památky a kulturu nebo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo nově Propamátky, rád podnítil vznik platformy založené na koordinované činnosti ve vztahu k Europa Nostře, jež je v současné době považovaná za vůbec nejprestižnější evropskou organizaci věnující se ochraně a podpoře evropského kulturního dědictví.