Uzávěrka 30. 4.

Nakladatelství UMPRUM – výzva na rok 2020

Publikováno 25. 3. 2019

Nakladatelství UMPRUM vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu edičních projektů pro rok 2020.

Uzávěrka přijímání přihlášek: úterý 30. 4. 2019

Ediční rada UMPRUM rozhodne o tom, zda byl projekt vybrán, v průběhu května.

Konzultace možné po předchozí domluvě.

Více zde.