Czech Architecture Foundation establishes asylum for refugees from Ukraine

Publikováno 24. 3. 2022

The Czech Architecture Foundation (NČA) is setting up an asylum for refugees from Ukraine in a house in Prague’s Holešovice with a capacity of 50 to 70 people.

Necessary modifications to the sanitary equipment, cleaning and furniture purchases are now underway and within a few days the first refugee families will be accepted. The whole project is very demanding in terms of finances and personnel, so the Foundation would very much welcome financial contributions of any amount (account no. 131392593/0300).

It is also looking for helpers who would help to complete the preparation of the shelter and then participate in the care of the residents, mainly by providing reception services, but also by preparing a programme for children and adults, psychological and spiritual help, and possibly also by donations in kind.

More information

Czech version follows

Nadace české architektury zřizuje azyl pro uprchlíky z Ukrajiny

Nadace české architektury zřizuje v domě v pražských Holešovicích azyl pro uprchlíky z Ukrajiny s kapacitou 50 až 70 lidí.

Nyní probíhají nezbytné úpravy hygienického vybavení, úklid a nákupy nábytku a během několika dnů začne přijímat první rodiny na útěku. Finančně i personálně je celá akce velmi náročná, proto by Nadace velmi uvítala finanční příspěvky v jakékoliv výši (účet č. 131392593/0300).

Hledá dále pomocníky, kteří by pomohli dokončit přípravu azylového domu a pak se podíleli na péči o ubytované, zejména službami v recepci, ale i přípravou programu pro děti i dospělé, psychologickou a duchovní pomocí, popřípadě i věcnými dary.

Podrobnosti