Nabídka dramatické výchovy pro děti ukrajinských uprchlíků

Publikováno 18. 7. 2022

Ráda bych nabídla možnost dramatické výchovy pro ukrajinské děti. Domnívám se, že dramatická výchova by zábavnou formou mohla značně pomoci při jejich kulturní a společenské integraci mezi českou mládež a českou společnost vůbec.

Moje představa by byla (podobně jako v ZUŠ) pravidelná setkávání se skupinou vybraných dětí přibližně stejného věku 1x týdně na 2 vyučovací hodiny po dobu jednoho školního roku. Celý kurz by pak byl zakončen představením, které bychom nazkoušeli.

S mladšími dětmi bych se orientovala na tematiku českých bájí a pohádek, popř. v konfrontaci s ukrajinskými pohádkami. Se staršími dětmi bychom mohli (dle jejich možností a zájmů) zpracovat buď nějakou knihu určenou jejich věkové kategorii nebo by mohlo vzniknout autorské představení, ve kterém bychom se mohli dotknout i jejich zážitků z příchodu do České republiky.

Jinou a možná funkčnější verzí by mohl být společný kroužek českých a ukrajinských dětí.

Jako lektorka jsem schopná nabídnout čtyři takovéto skupiny v rámci Libereckého kraje , v odpoledních časech tj. ideálně 13.00 až 16.00.

Prostory by musely nabídnout školy popř. Městská knihovna, divadlo F. X. Šaldy apod.

Odměna pro lektora by se odvíjela od částky 500 Kč/vyučovací hodinu, plus hodina přípravy na každou lekci, tj. 1 500 Kč za jedno odpoledne. Popř. proplacení cestovních nákladů v případě výuky mimo Liberec.

Za předpokladu, že by kraj ve spolupráci s výše zmiňovanými institucemi zajistil prostory, by pak odměna pro lektora samotného vycházela na cca 65 000 za jeden takový celoroční kurz v Liberci. Popř. další drobné náklady na dekoraci a kostými v řádu jednotek tisíc. Ve vzdálenějších městech Libereckého kraje by se pak cena kurzu o něco zvýšila v závislosti na vzdálenosti, např. Hrádek nad Nisou by vycházel na 75 000, Česká Lípa na 90 000 Kč. Jablonec nad Nisou 71 000 atd.

Odměnu by pak lektor zdanil sám v daňovém přiznání.

Přikládám svůj životopis jako doklad o tom, že disponuji veškerými kompetencemi pro takovou výuku.

Ukrajinsky nemluvím, ale z vlastní zkušenosti s dětmi se nedomnívám, že by tato skutečnost měla být nějakou překážkou, zvlášť jde-li o jazyky příbuzné. Ráda bych vedla celý kurz tak, aby na začátku jazyk nehrál příliš velkou roli, ale postupně (jak se budou děti sami v češtině zdokonalovat) ji nabýval. V případě, že tato moje domněnka bude mylná, povolám k sobě osobu, která by nám s jazykovou bariérou na několik počátečních lekcí pomohla. (Pak ovšem by bylo potřeba odměnit i takového člověka).