9. 11. — 10. 11.

Muzea po pandemii

Publikováno 15. 8. 2022

Desáté celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., připravuje ve dnech 9. a 10. 11. 2022 v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně, ve spolupráci s Komisí muzejních historiků AMG, Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
a Moravským zemským muzeem, v pořadí již 10. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, tentokráte s názvem Muzea po pandemii. Konference se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury.

Vycházíme z osvědčené praxe, a proto vás oslovujeme nyní – ve fázi přípravy kolokvia – abyste vy sami určili jeho obsahovou náplň tak, aby přímo reagovala na vaše potřeby. V ONLINE PŘIHLÁŠCE uveďte konkrétní otázky nebo tematické okruhy, které jsou pro Vás aktuální, o nichž byste chtěli diskutovat nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. Vaše reakce mohou významně ovlivnit podobu akce! Průběh konference by měl být podobný jako v předchozích ročnících – program bude rozdělen do jednotlivých tematických bloků s panelovou diskuzí.

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 minut.

Přednášející žádáme o dodání názvu přednášky, stručných tezí a krátkého profesního CV v rámci 1. cirkuláře.

Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek, který nesouvisí s tématem kolokvia, či zkrátit časový prostor k jeho přednesení.

Veškeré informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na http://www.cz-museums.cz.

Online přihláška účastníka kolokvia (vyplňte pro každou osobu z vaší instituce zvlášť).