Uzávěrka 10. 5.

Music in Transmission: Teaching and Learning Traditional Music Today – otevřená výzva

Publikováno 1. 5. 2019

Jednodenní sympozium, 12. 9. 2019, Praha.

Sympozium je pořádáno sdružením NEIRO Association for Expanding Arts ve spolupráci s Katedrou muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou hudební teorie Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Celé sympozium bude probíhat v anglickém jazyce a budou zde přítomni hosté z celého světa. Budeme velice rádi, pokud byste měli zájem se k symposiu připojit.

Otevřená výzva k účasti (deadline 10. 5. 2019) je k dispozici na našich stránkách www.isfp.cz, a ke stažení níže.