Uzávěrka 18. 5.

Musaionfilm 2019 – výzva

Publikováno 25. 4. 2019

Letošní Mezinárodní den muzeí 2019 v sobotu 18. května je do 18 hodin zároveň termínem pro on-line přihlášení filmů do letošního 22. ročníku přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM 2019.

Výzva není určena jen muzeím, ale také těm institucím, které se s muzei podílely na vytvoření audiovizuálních děl. Letošní ročník přehlídky, která se tradičně koná v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, dává v tomto smyslu mj. dosud největší prostor školám a studentům. Přihlášení filmů je zdarma.

Přehlídku charakterizuje snaha shromáždit do tří projekčních dnů – úterý až čtvrtek 11.–13. června 2019 nejnovější filmy především našich muzeí a také umožnit osobní setkání jejich autorů. Musaionfilm tak chce vytvořit jakési zázemí pro vzájemné sdílení zkušeností i formou diskusí a rozborů, má být jakousi malou filmovou školou pro muzejní specialisty. V posledních letech se přehlídka dotýká také podobných mezinárodních aktivit, především spoluprací s mezinárodním výborem ICOM pro audiovizi, nové technologie a sociální média – AVICOM. Přehlídka není primárně soutěžní, ale několik filmů je zde na závěr oceněno její porotou. Hlavní cena Musaionfilmu, tzv. „Černý Janek“ (symbol Uherského Brodu) je letos připravena opět pro takový muzejní film, který vznikl v co nejužší provázanosti s muzei, jejich záměry, odborníky a dosahuje také výborných audiovizuálních kvalit. Držitel Černého Janka navíc od Musaionfilmu dostává uhrazenou nominaci na mezinárodní festival AVICOM – Faimp 2020 (uzávěrka pro Faimp 2019 je ovšem již 31. května, filmy a další projekty je tedy ještě možno přihlásit na níže uvedené adrese, vyhodnocení je připravováno na středu 28. srpna 2019 v čínské Šanghaji). Další aktualizované informace lze získat na níže uvedených odkazech a v kontaktech.

Termín uázvěrky je 18. 5. 2019.

Těšíme se na viděnou v Uherském Brodě.

Musaionfilm 2019 (22. ročník)
Faimp AVICOM

Kontakt: Aleš Kapsa, programový ředitel Musaionfilmu, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, T 572 632 288 linka 216, M 773 070 935, E