Uzávěrka 31. 5.

Ministerstvo kultury přijímá nominace na Cenu MK za přínos v oblasti kinematografie a audiovize pro rok 2023

Publikováno 17. 5. 2023

Ceny za rok 2023 budou uděleny k 27. říjnu, nominace se přijímají do 31. května 2023.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků či výjimečných uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl nebo za výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kinematografie a audiovize. V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, z nichž pouze jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo právnické osobě.

Cenu tvoří diplom a finanční částka ve výši 300 000 Kč, v případě ceny udělené in memoriam se peněžní ocenění neposkytuje.

Návrhy na udělení ceny mohou podat fyzické nebo právnické osoby e-mailem () nebo klasickou poštou (Lenka Holubová Mikolášová, Ministerstvo kultury ČR, odbor médií a audiovize, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1) či datovou schránkou (8spaaur) a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nominované/ho plus zdůvodnění návrhu.

Formulář a více informací