Uzávěrka 21. 10.

MFDF Ji.hlava spouští projekt Platforma současného umění a audiovize. Přihlaste se!

Publikováno 3. 10. 2022

Platforma je nový multioborový projekt MFDF Ji.hlavy slučující festivaly a instituce napříč kulturním spektrem, jehož cílem je vytvořit volnou platformu pro diskusi a ve dvoufázovém projektu řešit problémy, se kterými se dlouhodobě či nově po pandemii potýkají, sdílet zkušenosti a know-how.

Můžete se těšit na diskuzi témat spojených s:

  • financováním a proměnou sponzorských vztahů
  • přesunem kulturních událostí do online prostoru
  • udržením a získáním publika v online prostředí
  • post-covidovými návyky publika
  • managementem týmů v době zoom meetingů

První fáze se bude odehrávat na 26. MFDF Ji.hlava 2022 ve dnech 27. a 28. října 2022 a budou to dva dny nabité panelovými diskuzemi, přednáškami a setkáními s odborníky*cemi na vybraná témata, s možností one-to-one setkání s profesionály*kami účastnících se Ji.hlava Industry.

Druhá fáze projektu proběhne na jaře 2023 v Praze a její součástí bude jednodenní konference s odborníky*cemi na fundraising, workshop zaměřený na prezentační dovednosti při shánění donorů a sponzorů, zakončený fundraisingovým eventem. 

Zkrátka budete mít šanci potkat se s dalšími institucemi na jednom místě, sdílet své poznatky a zkušenosti, a inspirovat se.

Program bude průběžně doplňován na ji-hlava.cz/platforma

Pokud Vás a Vaši instituci tato témata zajímají, velmi rádi bychom Vás přivítali již tento říjen v Jihlavě jako jedny z účastníků*ic projektu. Na MFDF Jihlava budou mít účastníci*ce (vždy 1 zástupce*kyně instituce) hrazený pobyt, akreditaci a cestu na festival a zpět. Kapacita je omezena na 15 účastníků*ic, proto neváhejte a pro přihlášení napište na e-mail .

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska.