Uzávěrka 10. 5.

Mezinárodní sympozium Shifts in Contemporary Drama after the Year 2000 – výzva k účasti

Publikováno 9. 4. 2021

Setkání, které pořádá Slovinský divadelní ústav v Lublani, se koná od 7. do 9. 10. 2021.

Více informací