Mezinárodní sympozium Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda – výzva

Publikováno 11. 3. 2019

Akce se uskuteční ve dnech 8. až 10. listopadu 2019 na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Sympozium realizované ve spolupráci s platformou The S Word a pod záštitou ministra školství České republiky Roberta Plagy se zaměří na divadelní odkaz Bertolta Brechta, jedné z nejvlivnějších osobností divadla 20. století včetně jejího vztahu k systému Konstantina Sergejeviče Stanislavského.

Sympozium je koncipováno jako setkání divadelních vědců, výzkumníků, pedagogů i praktických divadelníků a nabídne jak zvané přednášky či klasické konferenční příspěvky, tak i dílny a panelové diskuse. 

V současné době přijímáme přihlášky příspěvků ve všech výše zmíněných formátech. Více informací a formulář pro přihlášení naleznete na https://brechtinprague.amu.cz/

Díky podpoře MŠMT ČR účastníci z Česka a Slovenska konferenční příspěvek nehradí.