Město Telita (MD) hledá partnery pro kulturní projekt

Publikováno 27. 11. 2018

Město Telita hledá neziskové organizace, veřejné akademické, kulturní a  vědecké instituce a další, jako partnery pro projekt, jehož cílem je posilování kapacit kreativního sektoru. Toho chce projekt dosáhnout pomocí inovativního přístupu k navrhování a testování nových modelů pro kreativní sektor.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu EU Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce 2018.

Kontakt: W www.telita.md, E , T +37326531217 a +37369142091