Uzávěrka 30. 6.

Město České Budějovice hledá provozovatele kina Kotva

Publikováno 21. 6. 2022
Foto: kinokotva.cz

Kotva má jako poslední z malých artových kin významné místo na kulturní mapě Budějovic. Po 14 letech dává město možnost novým zájemcům přijít s konceptem provozu. Kino s kavárnou bude pronajato na 7 let, promítat se bude minimálně 5 dní v týdnu, se zahájením provozu nejpozději 1. září 2022.

Podmínky:

 • Prostor sloužící podnikání bude pronajat na dobu určitou 7 let
   za měsíční nájemné dle výše nabídky.
 • Zabezpečení promítání minimálně 5 dní/týden – kombinace žánrové a komerční
  produkce – zpracovat základní promítací program.
 • Zabezpečení provozu občerstvení (kavárny), úklidu a údržby prostor vč. sociálního
  zázemí s příslušným oprávněním pro tuto činnost.
 • Provoz kina bude probíhat na promítací audio a video technologii v majetku
  statutárního města České Budějovice.
 • Budoucí nájemce před uzavřením nájemní smlouvy složí jistinu ve výši tří nájmů.
 • Zahájení provozu kina a kavárny nejpozději od 1. 9. 2022.

Hodnoticí kritéria:

 • výše měsíčního nájemného – 50%,
 • podnikatelský záměr dle přílohy č. 1 (koncepce využití prostoru včetně finančního
  plánu) – 50%.

Koncepce bude obsahovat návrh programového rozložení s ohledem na:

 • již nabízené služby multikin,
 • podporu místních komunit,
 • vyváženost žánrové a komerční produkce,
 • koncept provozu kavárny a doprovodného programu,
 • přístupnost kina všem obyvatelům města.

Písemné přihlášky do výběrového řízení se předkládají výhradně DOPORUČENĚ POŠTOU.

Uzávěrka: 30. 6. 2022

Podrobnosti