Uzávěrka 11. 1.

Město Brno vyhlašuje výtvarnou soutěž o návrh sochy Marie Restituty

Publikováno 5. 10. 2022

Statutární město Brno, pod hlavičkou projektu Sochařské Brno, vyhlašuje soutěž o návrh sochy Marie Restituty Kafkové. Socha bude umístěna v parku v Brně-Husovicích.

Soutěžní podmínky a podklady ke stažení zde: https://socharske.brno.cz/souteze/

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
3 mil. Kč bez DPH (z toho 300 tis. Kč na odměny za výherní místa)

Termín pro podání soutěžních návrhů:
Část I (odevzdání modelu a panelu): 11. 1. 2023 do 12 hod.
Část II (elektronické podání): 11. 1. 2023 do 24 hod.

Zveřejnění soutěžních podmínek (dané zákonem):
ezak.brno.cz
edeska.brno.cz/eDeska

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, veškerá podání a komunikace (není-li uvedeno v soutěžních podmínkách jinak), probíhá prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na internetové adrese ezak.brno.cz.

Umístění sochy

Sochařské dílo bude umístěno v parku Marie Restituty v Brně-Husovicích na pozemku p. č. 1669, k. ú. Husovice, obec Brno. Park, o rozloze přes jeden hektar, který je ve správě MČ Brno-sever, leží na území bývalého hřbitova. Z původního hřbitova zůstal zachován Památník padlým z 1. světové války v podobě oblého kamenného bloku se jmény, který byl doplněn kamennou deskou na památku obětem 2. světové války. Vzhledem k tomu, že obě části památníku spolu nekorespondovaly, bylo v rámci revitalizace parku navrženo architektkami nahradit oba nesourodé prvky jedním společným památníkem ve formě bloku z kvalitního betonu a v jeho blízkosti situovat sochu věnovanou Marii Restitutě. V rámci úpravy okolí sochy Marie Restituty mohou účastníci předložit zadavateli též řešení úpravy pietního místa ve vhodném kompozičním začlenění se sochou Marie Restituty. Jedná se o nepovinnou část soutěžních podmínek, jež nebude hodnocena. Úprava pietního místa představuje pro městskou část pouze doporučení a byla by financována městskou částí Brno-sever.

Kdo byla Marie Restituta?

Řádová sestra Marie Restituta Kafková se narodila 1. 5. 1894 v Husovicích jako Helena Kafková. V roce 1896 se její rodina odstěhovala do Vídně, kde Helena posléze vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky a přijala jméno Marie Restituta. Pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici v Mödlingu a poté jako vrchní sestra v nemocnici ve Vídni. Její spolupracovníci a pacienti jí přezdívali „sestra Resoluta“. Byla hluboce zbožná, asketismus ve věci stravování jí však byl cizí, byla známá především svou láskou k pivu a guláši. Po připojení Rakouska k nacistickému Německu se Marie Restituta dostala několikrát do střetu s nacistickými orgány. Po anšlusu Rakouska podporovala židovské rodiny, vojáky a další řeholnice. K vážnému střetu s nacistickými pohlaváry došlo, když v nemocničním oddělení odmítla sundat ze stěn krucifixy. Na základě udání byla zatčena přímo na operačním sále. Následně byla odsouzena k smrti za velezradu a popravena. V roce 1998 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou. Socha je chápána jako pocta Marii Restitutě Kafkové, jejíž život a osobní postoje – hluboká víra, odvaha, smysl pro spravedlnost, svobodu a humanitu – jsou příkladné.