Uzávěrka 15. 12.

MERITA Platform – výzva pro smyčcové kvartety

Publikováno 1. 12. 2022

V rámci výzvy vybere MERITA 38 smyčcových kvartet, která získají přístup k online školení a pětidenní rezidenci s cílem vypracovat osvětový/speciální projekt na vybrané téma. 

MERITA podporuje novou generaci evropských profesionálních smyčcových kvartet.

Přehled témat, na jejichž základě ansámbly vypracují svůj projekt:

  • Hudba a další umění
  • Koncerty v neobvyklých formách a prostorách –⁠ prolomení kouzla kolem klasické hudby
  • Zdravotní postižení, interakce mezi profesionálními hudebníky a křehkými komunitami – za hranice koncertního zážitku – smyčcová kvarteta měnící koncertní sál v (multimediální) divadlo
  • Komorní hudba pro mladé publikum
  • Hudba jako mezikulturní dialog
  • Hudba, prostor a místo

Celý projekt potrvá od roku 2023 do roku 2025.

Více informací zde.