Uzávěrka 24. 3.

Mátem zájem provozovat letní kino u Keplera v pražském parku Maxe van der Stoela?

Publikováno 2. 3. 2023
Provoz letního kina u Keplera v parku Maxe van der Stoela

MČ Praha 6 vyhlašuje zakázku malého rozsahu k zajištění provozu letního kina u Kepleru v parku Maxe van der Stoela, kompletní programové, produkční a technické zajištění vč. základního servisu a občerstvení pro diváky v období od června do září 2023 o minimální produkci 1x týdně.

Letní kino u Keplera vzniklo před 6 lety jako vítězný projekt participativního projektu Nápad pro šestku. Provoz letního kina je naplánován od června do konce září 2023 s podporou MČ Praha 6, která mj.  zajistí:

  • zábor prostoru
  • poskytne zdarma po dobu akce min. 100 ks skládacích židlí, vč. dek
  • poskytne zdarma po dobu akce rámcové stativové plátno Plana Fold 700×400 cm
  • poskytne spolupráci na propagaci akce a distribuci propagačních materiálů v radničních komunikačních kanálech.

Písemná nabídka bude zejména obsahovat:

  • Návrh celkové dramaturgie kulturního programu, včetně příp. doprovodného programu a řešení diváckého servisu.
  • Popis a parametry technického zajištění
  • návrh produkčního zajištění akce
  • celkovou nabídkovou cenu s i bez DPH a DPH

Místo: Park Maxe van der Stoela mezi ulicemi Myslbekova a Parléřova na pozemku parc. č. 341, k. ú. Hradčany.

Maximální možná částka hrazená zadavatelem bude 330 000 Kč (v této částce bude zahrnuto i případné DPH).

Podrobné informace naleznete na stránkách MČ Praha 6.