Uzávěrka 30. 6.

Marienbad Film Festival 2020 – Open Call

Publikováno 15. 6. 2020

Mezinárodní filmový festival zve tvůrce k přihlášení audiovizuálních děl experimentální povahy a nezávislé tvorby, a to dokončené i rozpracované.

Otevřená výzva si klade za cíl představit díla posouvající hranice filmu a vytvořit prostor pro diskuzi s tvůrci. Vybrané projekty budou prezentovány v rámci sekce Forum Marienbad, která má nesoutěžní charakter, jde především o velmi pečlivě kurátorovaný program. Osobní účast tvůrců je vítaná.

Každý tvůrce nebo tvůrčí kolektiv může přihlásit maximálně dva projekty.

Vaše projekty přihlašujte prostřednictvím on-line formuláře.

THE ENGLISH VERSION OF THE SUBMISSION FORM.

Pátý ročník Marienbad Film Festivalu se uskuteční v létě 2020, Forum Marienbad ve dnech 27.–30. srpna 2020.

Uzávěrka přihlášek je 30. června 2020.