Uzávěrka 12. 3.

Magisterské studium programu Alternativní a loutkové divadlo na KALD DAMU

Publikováno 8. 2. 2022

Katedra alternativního a loutkového divadla na DAMU otevírá nový ročník magisterského programu Alternativní a loutkové divadlo.

Katedra alternativního a loutkového divadla zahajuje přijímací řízení do dvouletého mezioborového magisterského programu Alternativní a loutkové divadlo.

Co kurz nabízí? Cílem studia je rozvoj kreativních, uměleckých osobností a jejich tvorby v oblasti alternativních divadelních forem, tedy těch, které nevychází z tradiční interpretace dramatického textu. Soustředíme se na divadlo loutkové, objektové, intermediální, dokumentární, imerzivní, improvizační, fyzické, participační, ekologické, divadlo ve specifických skupinách, site-specific, performance, atd.

Kdo se může přihlásit? Program je otevřen všem uchazečům s ukončeným bakalářským studiem, upřednostnění budou uchazeči s alespoň minimální divadelní/performativní zkušeností a potřebou hledat vlastní divadelní jazyk a strategie.

Na jakých principech je studium postaveno? Program reflektuje současný vývoj divadla, jakožto uměleckého útvaru, který přesahuje žánry, v němž divadelní tvůrce existuje jakožto všestranná entita, která se neomezuje na jedinou roli (režisér, herec, scénograf…). Studijní plán magisterského programu Alternativní a loutkové divadlo se silně odvíjí od studentovy vlastní tvorby skrze individuální pedagogický přístup a ateliérovou výuku.

Termín podání přihlášek pro navazující magisterský program: 12. března 2022

Více informací o studiu na KALD DAMU zde.