Uzávěrka 10. 1.

Logika růstu – MUD* open call

Publikováno 1. 12. 2022

Muzeum umění a designu Benešov vyhlašuje otevřenou výzvu k účasti na kurátorském výstavním projektu Logika růstu.

Projekt si klade za cíl zkoumat nejaktuálnější reflexi témat pojících se s myšlenkovým rámcem tzv. hnutí nerůstu (degrowth) ve vizuálním umění.

Vybrané výstupy budou prezentovány v MUD* od března do srpna 2023.

TEMATICKÉ OKRUHY OPEN CALLU:

Jakým způsobem může umění stavět na nerůstových myšlenkách a stimulovat tak přerod směrem k udržitelné, spravedlivější a spokojenější společnosti? Jakou podobu mohou mít modely, kterými umění podněcuje a formuje cesty ke změně systému a hledání východisek nejen z ekologické krize?

KOMU JE VÝZVA URČENA:

Všem studentkám a studentům uměleckých VŠ a čerstvým absolventům/absolventkám, včetně uměleckých kolektivů. Open call je otevřen všem médiím, včetně děl na pomezí umění a designu, umělecko-výzkumným projektům, efemérním, kolaborativním a procesuálním dílům. Přihlašovat lze jak již existující díla, tak záměry jejich realizace. Vybráno bude až deset umělců/umělkyň.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Přihlášky posílejte na e-mail s předmětem „Open call Logika růstu“ do 10. 1. 2023 včetně. Jako součást přihlášky prosím přiložte portfolio umělce s kontaktními údaji, fotografickou dokumentaci nebo vizualizaci díla a krátký popis uměleckého záměru či váš artist statement.

Externí kurátorkou výstavního projektu pro Muzeum umění a designu v Benešově je Petra Widžová. Muzeum umění a designu poskytuje umělecký honorář, základní prostředky na instalaci, materiál a transport, dále pak kurátorskou, technickou, PR a produkční podporu.