Kurzy divadelní režie (Berlín) – výzva

Publikováno 26. 4. 2019

Nový mezinárodní institut dramatických umění (NIPAI) v Berlíně představuje 18měsíční studijní program zaměřený na divadelní režii, jenž umožňuje částečné dálkové studium.

Sylabus kurzu je navržen tak, aby studenti získali praktické dovednosti i teoretické znalosti nezbytné pro uplatnění v oboru divadelní režie. Základem každého programu NIPAI je „učení praxí“, a proto je výstupem kurzu závěrečný projekt, který studenti připraví ve spolupráci s herci a dalšími divadelními profesionály. Podmínkou pro přijetí je bakalářský titul a dobrá znalost anglického jazyka, doložená výsledky z mezinárodní jazykové zkoušky. NIPAI rovněž nabízí kurzy divadelní režie s kratší délkou trvání.

Podrobnosti lze nalézt na stránkách NIPAI.