Kreativní Mexiko skýtá příležitosti pro české firmy

Publikováno 27. 1. 2022

Kreativní průmysl byl poměrně dlouhou dobu považován za spíše doplňkovou záležitost, nyní ale tento sektor propojující nové technologie, výzkum a vývoj, kulturu i podnikání, dynamicky roste.

Vznikají nová odvětví, včetně nových obchodních modelů, primárně založených na službách. Výsledky posledních let také jasně potvrdily potenciál kreativního průmyslu pro ekonomický růst a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst v zemi. A to i s ohledem na to, že Mexiko patří k nejvýznamnějším konzumentům zábavního průmyslu vůbec. Lze tak již s jistotou říci, že odvětví kreativního průmyslu jako je hudba, film, herní průmysl, design či software, zaujímají neopominutelné místo v rámci mexické ekonomiky. Protože to jsou zároveň oblasti, ve kterých má silnou pozici i ČR, měl by být mexický trh v hledáčku i českých kreativců.

Celý příspěvek Jiřího Ježe a Zuzany Stiborové, publikovaný 21. 1. 2022 na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR, najdete zde.