Uzávěrka 15. 12.

Konkurz pro mladé hudebníky/ce do rezidenčních orchestrů mezinárodního hudebního festivalu Verbier

Publikováno 3. 10. 2022

Verbier Festival, který se koná v červenci 2023 ve švýcarských Alpách ve Valais, ve spolupráci se Stadler-Trier Music Foundation informují o mimořádné příležitosti pro mladé profesionální muzikanty a studenty klasické hudby. Od 11. října 2022 se lze přihlásit do konkurzu do festivalových orchestrů

Dne 11. října 2022 se otevírá možnost pro mladé talentované studenty a profesionály klasické hudby přihlásit se do dvou rezidenčních festivalových orchestrů, které v červenci 2023 zajišťují orchestrální složku programu Verbier Festival. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak být součástí elitní hudební přehlídky, vystoupit po boku těch nejlepších sólistů současnosti a pracovat pod vedením dirigentů, kteří se řadí ke světové špičce. Pro mnohé hudebníky z celého světa se členství ve festivalových orchestrech ve Verbier stalo odrazovým můstkem k následné špičkové kariéře. Ve dnech 17. a 18. 10. se konají informační webináře ke konkurzu, více info v přiložené pozvánce.

Jaké možnosti se nabízejí a pro koho?

1) Studenti klasické hudby ve věku 15–18 let se mohou ucházet o členství ve Verbier Festival Junior Orchestra (VFJO). Festivalový tým vybere orchestrální hráče na základě výběrového řízení, které probíhá dvěma způsoby: formou konkurzu naživo nebo na základě hodnocení videonahrávek uchazeče zaslaných dle předem stanovených podmínek. Přihlášky do konkurzu se přijímají od 11. října 2022 do 15. prosince 2022 (u přihlášek formou videonahrávky až do 19. ledna 2023).

Verbier Festival Junior Orchestra je jedním z rezidenčních orchestrů mezinárodního hudebního festivalu ve Verbier. Zároveň je to i mezinárodní orchestrální vzdělávací projekt pro hudebníky ve věku 15 až 18 let. Vyučují je špičkoví profesionálové z celého světa, z nichž mnozí jsou bývalými studenty Verbier Festival Orchestra a hrají v prestižních orchestrech jako např. London Symphony Orchestra, Luzerner Sinfonieorchester, Orchestre de Paris a Frankfurter Opernen-und Museumsorchester. Po dobu tří týdnů se tito mladí hudebníci učí, zkoušejí a vystupují ve Verbier a Le Châble. Hudebním ředitelem orchestru VFJO je James Gaffigan.

2) Studenti klasické hudby a mladí profesionálové ve věku 18–28 let se mohou ucházet o členství ve Verbier Festival Orchestra (VFO). Výběrové řízení probíhá stejně jako u VFJO, tj. buď konkurzem formou živého vystoupení nebo na základě zaslané přihlášky s videonahrávkami dle předem stanovených kritérií. Přihlášky do konkurzu se přijímají od 11. října 2022 do 19. ledna 2023.

Verbier Festival Orchestra (VFO) je klíčovým rezidenčním orchestrem v rámci Verbier Festival, a zároveň jej lze bez nadsázky označit za přechodový rituál pro současné výjimečné mladé orchestrální hudebníky. Od svého založení v roce 2000 se v rámci tohoto projektu setkávají mladé talenty klasické hudby s předními dirigenty a sólisty současnosti, čímž si VFO získal pověst jednoho z nejlepších akademických orchestrů na světě. Soubor zahrnuje 95 hudebníků ve věku od 18 do 28 let, kterým se dostává intenzivního mentoringu od hráčů z nejlepších světových orchestrů, mezi nimiž jsou i koncertní mistři newyorského orchestru Metropolitní opery. Tito mentoři připravují hudebníky na tři týdny zkoušek a koncertů pod vedením nejvýznamnějších světových dirigentů. Mnozí absolventi VFO se stali členy předních orchestrů po celém světě, včetně Berlínské, Newyorské a Vídeňské filharmonie, orchestru Metropolitní opery, Ruského národního orchestru a Tonhalle Orchester Zürich. Seniorní absolventi VFO mohou se postupně propracovat ještě o úroveň výše a stát se regulérními členy Verbier Festival Chamber Orchestra, což je nejelitnější festivalové rezidenční těleso.

Kde získat informace?

Detailní informace o výběrových řízení do obou festivalových orchestrů (VFJO a VFO) lze získat na této webové adrese:

Verbier Festival Academy

Přesné informace o přihlašování a konkurzech naleznete v rubrice Start an Application vlevo a po rozkliknutí příslušné kategorie, např. Orchestras – VFJO – Video Audition.

Podpora Stadler-Trier Music Foundation

1) Zpětné proplacení registračního poplatku

Hudební nadace Stadler-Trier (www.stadler-foundation.ch) je připravena finančně pomoci vybraným 20 přihlášeným uchazečům z Česka a Slovenska (české nebo slovenské občanství podmínkou) s úhradou registračního poplatku, který činí 50 USD pro Verbier Festival Junior Orchestra (VFJO) a 70 USD pro Verbier Festival Orchestra (VFO). Jak tuto podporu získat:

V možnostech nadace je proplacení registračního poplatku maximálně dvaceti uchazečům, kteří odešlou přihlášku nejpozději do 15. prosince 2022. Při převisu žadatelů rozhoduje pořadí přijetí žádosti.

2) Mimořádné stipendium pro 6 úspěšných uchazečů, kteří budou přijati do VFO a VFJO

Šest úspěšných mladých hudebníků (občanů/občanek České republiky nebo Slovenska), kteří budou přijati do jednoho z festivalových orchestrů (VFO nebo VFJO), obdrží mimořádné stipendium ve výši 300 CHF. Toto stipendium bude určeno na různé vedlejší výdaje přijatých hudebníků, které budou s pobytem spojeny. Jelikož organizátoři zajišťují pro členy festivalových orchestrů dopravu, ubytování i stravu, představuje toto stipendium určitý nadstandard, který lze chápat jako formu kapesného. Detaily budou zveřejněny nadací po vyhlášení výsledků konkurzů.

Podrobnosti