Uzávěrka 20. 9.

Konference Světová literatura v Čechách a česká literatura ve světě – výzva

Publikováno 10. 9. 2020

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity zve na mezinárodní konferenci Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě, abstrakty příspěvků lze zaslat do 20. září 2020.

Mezinárodní konference si klade za cíl identifikovat faktory, které hrají roli při komunikaci mezi světovou a českou literaturou, a zasadit je do širšího teoretického rámce přenosu kultury, zmapovat teoretické a metodologické otázky výzkumu recepce, ohledat život konkrétních děl v cizím prostředí i související problematiku jejich překládání, vydávání, interpretačního zprostředkování a propagace. Plánovaný termín konání konference je 11. a 12. listopadu 2020.

Podrobné informace v českém jazyce lze nalézt zde, v anglickém jazyce zde.