Konference Perspektivy teatrologie 3 – výzva k podání příspěvků

Publikováno 25. 3. 2019

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU Brno, Divadelním oddělením Moravského zemského muzea a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 3.

Kdy: 15.–17. května 2019
Kde: Brno

Cílem pracovního setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či vůbec nezpracovaná. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých.

Přihlásit je možné:
* běžné konferenční příspěvky (20 minut),
* kratší prezentace (10 minut).
Přihlásit se mohou také kolektivy se vzájemně propojenými příspěvky.

V rámci konference proběhne diskusní panel Co je divadelní věda a k čemu je na světě?
Je na čase zaměřit diskuse nejen na vnitřní, metodologické otázky oboru, ale reflektovat i jeho pozici navenek. Kdo vlastně teatrologické texty čte a pro koho píšeme? Jsme schopni výsledky našich bádání představit veřejnosti? A které veřejnosti? Odborné, umělecké, laické? Jaké má vůbec divadelní věda postavení mezi jinými humanitními obory? Můžeme naši situaci změnit? A jak? Ohlášené vstupy do panelové diskuse jsou vítány.

Call for Papers a další informace najdete na webových stránkách konference www.teatrologie.cz/perspektivy