Uzávěrka 30. 6.

Konference Performativita, narativita, deskriptivita – výzva k podání příspěvků

Publikováno 9. 5. 2023

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Společnost pro estetiku při Radě vědeckých společností Akademie věd ČR a Slovenská asociácia pre estetiku zvou na mezinárodní konferenci.

Mezi možnými tématy příspěvků jsou:

  • deskriptivní, narativní a performativní postupy v uměleckých dílech
  • souvislost a napětí mezi narací a deskripcí v uměleckých dílech
  • deskripce v různých uměních a ve vztazích mezi nimi
  • způsoby popisu uměleckého díla v kritice či teorii
  • danost a vyvstávání smyslu uměleckých výtvorů
  • definitivnost artefaktu a pomíjivost performance
  • vztahy příběhu, děje a prostředí v estetické zkušenosti
  • přenosy a transformace situací, prostředí a příběhů

Podrobnosti