Uzávěrka 15. 2.

Konference Performances and Practices. Collaborative Formats in Science Academia and Art – výzva

Publikováno 1. 2. 2022
ilustrační foto z performance ZÓNA KONTAKTU / KONTAKTZONE od GOGLMOGL produktion a ISGV

Open call na konferenci o kolaborativních formátech ve vědě a umění, spolupráci mezi akademickým a uměleckým prostředím, o různých praxích a z nich vyplývajících zkušenostech s prezentací výsledků vědeckých výzkumů uměleckými prostředky. Konference se koná 7. a 8. 7. 2022 v Drážďanech.

Konferenci pořádá drážďanský Institut pro saskou historii a kulturní antropologii, který v poslední době spolupracoval mj. s českým nezávislým uměleckým duem VerRich a jejich spolkem GOGLMOGL produktion. Tuto zkušenost chtějí zástupkyně drážďanské instituce konferencí také reflektovat. Bližší informace k tematickému zaměření konference a praktické info viz příloha.

Deadline přihlášek: 15. 2. 2022.

Konferenční jazyk němčina a angličtina.