Konference MURMURANS MUNDUS – problematika zvukové ekologie – open call

Publikováno 29. 8. 2019

Zveme vás k účasti a k přihlašování příspěvků i audio performancí na mezioborové konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond, zaměřené na aktuální problematiku zvukové ekologie, vnímané z perspektivy umění a společenských i přírodních věd.

CENSE Annual Conference
MURMURANS MUNDUS:
Sonic Ecology and Beyond
3.–5. 10. 2019

Zveme vás k účasti a k přihlašování příspěvků i audio performancí na mezioborové konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond, zaměřené na aktuální problematiku zvukové ekologie, vnímané z perspektivy umění a společenských i přírodních věd.

Cílem konference je přispět k mezinárodní diskuzi o tématech jako je zvukové znečištění, možnosti interpretace a manipulace zvukového prostředí či možnostech reflexe „zvukové ekologie” ve vzdělávacím procesu.

Konference navazuje na zakládající mezinárodní konferenci Středoevropské společnosti pro zvukovou ekologii CENSE, která se uskutečnila v Budapešti na přelomu listopadu a prosince 2018.

Konference je otevřena teoretickým i praktickým referátům, analýzám, prezentacím o konkrétních uměleckých i výzkumných projektech a zprávám, souvisejícím s tématem akustické ekologie i příbuzných oborů.

_______________________________________________

Tematické bloky konference:

Zvuk jako zdroj informace a prostředek změny životního prostředí

Zvukové prostředí coby indikátor kritického stavu světa a nutnosti proměny našeho vztahu k němu

Kontext jako jeden z parametrů interpretace zvuku

Význam sociálního kontextu pro naši schopnost naslouchat a porozumět zvuku

Zvuk jako vnitřní zkušenost

„Zvuková ekologie“ jako možnost proměny našeho vztahu ke světu v umění i ve vědě

Zvuk a výchova: zvuková gramotnost

Naslouchání jako důležitá součást výchovy a vzdělávání.

Zvukový aktivismus

Design a zvuk

Souvislosti mezi architekturou, urbanismem, designem a akustikou.
_____________________________________________

Zaměření těchto tematických bloků je vymezeno rámcově, příspěvky mohou být předneseny jako čtený text, dáváme však přednost volné prezentaci. Na konci každého bloku bude diskuze s přednášejícími. Vedle konferenčních příspěvků vyzýváme také k zasílání návrhů k realizaci audio performancí.

Podrobnější informace na:
www.murmurans.ujep.cz
www.fud.ujep.cz