Uzávěrka 30. 6.

Konference Kulturní dědictví regionu – call for papers

Publikováno 4. 5. 2023
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravuje ve spolupráci s partnery konferenci nazvanou Kulturní dědictví regionu.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Nepomuk, Katedrou filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a Oddělením etnomuzikologie a etnochoreologie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky připravují konferenci nazvanou Kulturní dědictví regionu. Konference se uskuteční za podpory Asociace muzeí a galerií České republiky. 

Konference je koncipována jako interdisciplinární a jejím cílem je prezentovat roli regionálních institucí ve vědě a výzkumu, zachytit současný stav regionální vědy a výzkumné činnosti a pokusit se na příkladech přiblížit roli etnologie a národopisu ve 21. století. Konference je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.) a akademické sféry, soukromé badatele, pedagogy a studenty a její nedílnou součástí bude také odborná exkurze. K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut. Přednášející prosíme o dodání názvu příspěvku, krátké anotace a rovněž stručného profesního životopisu v rámci přihlášky. Příspěvky lze přihlásit nejpozději do 30. 6. 2023 (v rámci I. cirkuláře).

Příspěvky projdou recenzním řízením a budou zařazeny do samostatného tištěného sborníku, který bude vydán v roce 2024. Bližší informace k publikování budou dodatečně zaslány přihlášeným aktivním účastníkům.

Více informací (a v níže přiložených souborech)