Uzávěrka 30. 4.

Konference Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky alebo Ako sme sa hľadali – výzva

Publikováno 13. 3. 2023

Národná konferencia so zahraničnou účasťou.

Organizátor: Divadelný ústav
Termín: 15. a 16. november 2023, Bratislava

Zámer a hlavná téma:

Rok 2023 nám prináša tridsiate výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Výročie, ktoré sa nedá obísť ani z pohľadu divadla a divadelníkov. Dňa 1. januára 1993 začalo Slovensko budovať nielen vlastný štát, ale viesť aj vlastnú a zvrchovanú kultúrnu politiku, a to na všetkých úrovniach – od organizačnej, ekonomickej, legislatívnej až po rozvoj divadelnej siete a samotnú divadelnú tvorbu.

Tridsiate výročie samostatnosti vnímame predovšetkým ako príležitosť na spätný pohľad a analýzu našich životov v uplynulom období. Ako možnosť zachytiť základné symboly, mýty, ale aj udalosti, ktoré nás formovali a pomáhali nám pri hľadaní vlastnej identity a následne aj vlastnej štátnosti.

Zaujíma nás primárne to, ako tieto momenty vnímalo divadlo a ako ich reflektovali samotní divadelníci. Ale na druhej strane i to, v akom legislatívnom, ekonomickom a kultúrno-politickom prostredí sa divadlá a divadelníci po roku 1993 ocitli.

Tematické okruhy:

Kultúrno-spoločenské fórum – analýza vonkajších vplyvov po roku 1993

  • kultúrna politika v oblasti divadla a divadelné reformy,
  • organizačné premeny divadla,
  • legislatívne zmeny v oblasti divadelníctva,
  • ekonómia divadla, marketing, kultúrny priemysel a médiá,
  • kultúrna diplomacia a divadlo,
  • česko-slovenské divadelné vzťahy.

Teatrologické fórum – analýza umeleckých výpovedí po roku 1993

  • mýty a legendy, ktoré sprevádzajú hľadanie našej identity a zmeny v ich interpretácii,
  • historické udalosti, ktoré formovali naše životy a postoje a ich obraz v divadle,
  • reflexia kvality života a jeho premien po roku 1993 – pocity, spokojnosť či nespokojnosť človeka s miestom v spoločnosti a spoločnosťou okolo neho očami divadelníkov.

Podrobnosti