Uzávěrka 30. 4.

Konference Dějiny ve veřejném prostoru 2020 – výzva

Publikováno 13. 4. 2020

Vyhlašujeme Call for Abstracts na druhý ročník mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru na téma Vystavování minulosti, která se bude konat 22. a 23. října 2020 v Praze.

Vybrané příspěvky budou nabídnuty do zvláštního čísla časopisu Dějiny – Teorie – Kritika (v jednání) a pro dvě vybrané studie je vyhrazen prostor v časopise Moderní dějiny. Příspěvkům s popularizačním zaměřením bude nabídnut prostor v časopise Dějiny a současnost (v jednání).